De la noi din Grădiniţă

gradinita-copil-3302016

            Grădiniţa COLŢ DE RAI se aseamănă cu o familie în care membrii ei învaţă ceea ce este bine şi sunt ajutaţi să realizeze lucruri frumoase, atât pentru binele propriu, cât şi a celor din jur. În mediul acesta liniştit, unde calmul, răbdarea şi buna dispoziţie sunt la ele acasă, toţi copiii între 3-6 ani au şanse egale de instruire şi educare.

        Activitatea didactică se bazează pe experienţa de viaţă la această vârstă, pe o metodologie creativă şi participativă realizată în parteneriat cu familia.

        Procesul instructiv-educativ este modern şi de calitate pentru că există o bază didactico-materială adecvată, se utilizează strategii didactice moderne şi metode de învăţare active, bazate pe joc, care să încurajeze curiozitatea, creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi copii şi cu adulţii.

        Preocuparea permanentă a cadrelor didactice este aceea de a adapta activităţile particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor manifestate de aceştia.

 

Grădiniţa asigură:

  • Limba de predare – română.3580
  • Unitate publică de stat, cu personalitate juridică.
  • Spaţii învăţământ – săli de clasă – 11
  • Alte spaţii:

                  – Grupuri sanitare – pentru fiecare sală de grupă.

                  – Vestiare preşcolari – pentru fiecare sală de grupă

                  – Bloc alimentar

                  – Sală CEAC

                  – Cabinet medical

                  – Atelier reparaţii

                  – Sală depozitare materiale didactice

                  – Depozite materiale de curăţenie

                  – Subsol

                  – Spaţiu verde

                  – Spaţiu de joacă dotat cu aparate de curte conform normativelor

  • Condiţii de funcţionare:

                   – curent electric

                   – sursă de apă de la reţeaua stradală

                   – încălzire cu centrală termică proprie

                   – platformă colectare gunoi amplasată conform normativelor

                   – autorizată DSV, DSP, PRAM, ISCIR

 

 

Imnul grădiniţei: