De la noi din Grădiniţă

slider (7)

Grădiniţa “COLŢ DE RAI” se aseamănă cu o familie în care membrii ei învaţă ceea ce este bine şi sunt ajutaţi să realizeze lucruri frumoase, atât pentru binele propriu, cât şi a celor din jur. În mediul acesta liniştit, unde calmul, răbdarea şi buna dispoziţie sunt la ele acasă, toţi copiii între 3-7 ani au şanse egale de instruire şi educare.

Activitatea didactică se bazează pe experienţa de viaţă la această vârstă, pe o metodologie creativă şi participativă realizată în parteneriat cu familia.

Procesul instructiv-educativ este modern şi de calitate pentru că există o bază didactico-materială adecvată, se utilizează strategii didactice moderne şi metode de învăţare active, bazate pe joc, care să încurajeze curiozitatea, creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi copii şi cu adulţii.

Preocuparea permanentă a cadrelor didactice este aceea de a adapta activităţile particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor manifestate de aceştia.

Grădiniţa asigură:

 • Un program educaţional ce respectă planul de învăţământ şi programa activităţilor instructiv-educative în vigoare;
 • Conţinuturi selectate după criterii ştiinţifice, adecvate nivelului de înţelegere şi tipului de învăţare specifică;
 • Un învăţământ modern care ţine seama de ritmul fiecărui copil şi de nevoile sale afective şi de joc;
 • Un învăţământ global, integrat şi creativ care are la bază interesul copiilor;
 • Organizarea unor proiecte tematice dorite de copii şi cu participarea părinţilor.
 • Șanse egale pentru toţi copiii la instruire şi educaţie;
 • Valorizarea potenţialului, disponibilităţilor şi aptitudinilor manifestate de copii;
 • Stimularea efortului propriu şi a motivaţiei pentru învăţare;
 • Un sistem educaţional deschis spre modernizare, spre viitor;
 • Strategii didactice activ-participative, bazate pe joc, care să determine copilul să ia parte activ la propria sa formare;
 • Utilizarea jocului ca activitate fundamentală a copilului, care îi formează deprinderi şi perceperi care prefigurează personalitatea în formare a acestuia;
 • Activităţi dinamice atât în grupă cât şi în aer liber, interesante şi relaxante;
 • Flexibilitatea şi creativitatea în proiectarea didactică, cu scopul de a face învăţarea individualizată, centrată pe copil;
 • Utilizarea în cadrul activităţilor a materialelor didactice şi mijloacelor de învăţământ moderne;
 • Resurse materiale suficiente cantitativ, accesibile, funcţionale, distractive care permit individualizarea instruirii, multe elemente de noutate, aparatură suficientă (calculator, video-proiector, radio-casetofon, cd-uri, casete, etc.);

Sălile de grupă sunt amenajate pe centre de interes:

 1. Biblioteca – cărţi cu imagini şi poveşti, jetoane, pliante, jocuri, puzzle, caiete, cd-uri, calculator;
 2. Ştiinţa – trusa Logi, jocuri matematice, cărţi matematice, material individual, cifre;
 3. Construcţii – jocuri diferite, lego, cuburi, loto, domino.
 4. Arta – hârtie, foarfeci, lipici, materiale din natură, materiale reciclabile, culori pictură, pensule, creioane colorate, planşete, plastilină.
 5. Creaţie – set doctor, set bucătărie, păpuşi, mobilier pentru păpuşi.

Imnul grădiniţei: